[ad_1]

Egy magyar síelő többen lekaszálták, miután leesett a nem megfelelően használt liftből. A balesetben 3 ember megsérült, egyiküket mentőhelikopter szállította kórházba. A rendőrök előállították, mivel segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Bárkivel megtörténhet, hogy külföldön valamilyen jogi problémába, balesetbe keveredik, akár hibából, akár bűntudatból. AZ DAS Jogvédelmi Biztosítás támogatta Jogi rovatunk a legújabb epizódban a kedves olvasó megtudhatja, milyen jogkövetkezményekkel és lehetőségekkel számolhat a téli kikapcsolódás és sportolás ártatlanul indulása során.

Síelés közben bárkit érhet vagy okozhat baleset

Ebben a cikkben az alábbi nagyon izgalmas kérdésekre keressük a választ Dr. Schiffer Zsolt jogtanácsossal, hogy:

  • Milyen felelősségbiztosítással kell fedeznünk az okozott kárt?
  • Mire van szükségünk a fedezethez sérülés, kórházi kezelés, maradandó sérülés esetén, és mi történik, ha például eltörik, vagy elveszik az órát, vagy az esedékes személy zárjának kulcsát a mi hibánkból?
  • Mikor perelhetünk ilyen esetekben? Ha van biztosítás, akkor ezen felül lehet bírósághoz fordulni, vagy megvédhetjük magunkat és elkerülhetjük ezt az eljárást?

Síbaleset esetén először azt kell figyelembe venni, hogy milyen sporttevékenységben (verseny vagy hobbi) történt a kár. A második helyen az, hogy kit lehet hibáztatni (nem csak a feleket, de akár a pálya üzemeltetőjét is felelősségre vonhatják), a harmadik részben pedig az, hogy mit fedez az utasbiztosításunk. Sorra veszem ezeket.

  1. Szervezett verseny vagy hobbi

Fontos tisztázni, hogy a sporttevékenységben (különösen a csapatsportokban) a résztvevők a játékban való részvétellel vállalják a sérülés kockázatát, és ez akár amatőr körülmények között is kizárhatja a kártérítési igényt. De a síelésnél (mivel egyéni sportról van szó és szigorúak a pályahasználat szabályai) ezt nagyon szűken tudom értelmezni, ha például amatőr terepversenyt rendeznek, és valaki elsöpri a többieket. Ebben az esetben nagyon nehéz lenne bárkivel szemben kártérítési igényt érvényesíteni, mert a résztvevők ezt a kockázatot is figyelembe vették. Ha sportegyesület által szervezett versenyről van szó, akkor más szabályok érvényesek, mint amikor civilek szervezés nélkül sportolnak.

Ha nem hivatásos versenyről van szó, hanem többen egymástól függetlenül használnak egy pályát, akkor ők a felelősek a kárért, de ez a vétkesség alapján működik.

  1. Kit lehet hibáztatni?

Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy igen, felelősséggel tartozunk síelés közbeni károkozásért, de kártérítést csak akkor lehet követelni valakitől, ha a kár az ő felróható (vagy legalábbis figyelmetlen) magatartása miatt következett be. Ha mindkét fél felróhatóan járt el, akkor a kártérítési felelősség arányos. Mindig be kell bizonyítani a károsultnak, hogy a károkozó hibázott, és nem fordítva.

A sípályákon szigorúak a szabályok, ezért aki megszegte a szabályokat (oda ment, vagy amikor nem kellett volna), azt felelősségre vonják. Tehát síelés esetén a saját pályájáról hirtelen letért, megtévesztően megmozduló, hirtelen irányt változtató, önhibájából elesett és ezzel kárt okozó személy belefutott az előtte haladóba, esetleg szabálytalan felszereléssel ment. stb.. De ez nem csak a balesetet szenvedők hibája lehet, hanem a pályafenntartó felelőssége is. Ha a pálya nem volt jól megjelölve, vagy nem tettek meg bizonyos biztonsági intézkedéseket. Felmerülhet a balesetben érintettek és a fenntartó közös felelőssége, vétkességének aránya is, ennek eldöntése szakértelem kérdése.

Ha baleset történik, kötelesek vagyunk segítséget nyújtani. A későbbi szakértői vizsgálat miatt – amely majd kideríti, ki volt a felelős – érdemes fényképezni és sisakkamerát viselni, mert ezek alapján a legjobb megállapítani, hogy ki hova költözött, ki költözött megtévesztően vagy szabálytalanul. Készítsen feljegyzést arról, hogy mikor, hol, mi történt, melyik fél mit mond arról, hogy pontosan mit csinált.

A gondatlanságból – vagy ne adj isten, szándékosan – sérülést okozó ellen sajnos akár büntetőeljárás is indulhat.

  1. Utasbiztosítás

Sajnos gyakran előfordul, hogy van utasbiztosításunk, de az nem fog fizetni, mert nem fedezi a kérdéses eseményt. A legtöbb utasbiztosítás kizárja a sporttevékenység során bekövetkezett sérüléseket és a sporteszközök károsodását, mivel ezek eredendően kockázatos tevékenységek. Van olyan is, amelyik nem a sporttevékenységet zárja ki, hanem az extrém sportokat, vagy konkrétan a síelést (felsorolunk néhány olyan sportágat, amelyek nem fizetik a pálya során keletkezett károkat). Lehetõség van olyan biztosításra is, amely kifizeti a síelés közben elszenvedett sérülésekkel kapcsolatos egészségügyi költségeket, de nem téríti meg a felszerelésben keletkezett károkat.

Mindig olvassa el, hogy a biztosítás fedezi-e a síbaleseteket

sí extrém sport biztosítási jogvédelem

Ha a biztosításunk nem terjed ki a síbalesetekre, akkor kössünk ilyen kiegészítést, a legtöbb biztosítónál van ilyen lehetőség. Ezen kívül nézzük meg alaposan, hogy a kórházi ellátáson, hazaszállításon, esetleg egy látogató kiutazásán kívül mit térít még a biztosító? Ugyanis a kórházi ellátás lehet x összeg, de a hegyről helikopterrel, hószánnal lehozni ennek a többszöröse lehet, és ezt már nem fedezi a biztosítás. Érdemes biztosítást kötni, mely tartalmazza a hegyről a kórházba szállítás költségét. (ráadásul EU thai kártyával számos országban alapellátásra is jogosultak lehetünk biztosítás nélkül is, de ezzel az ellátással semmi garancia nincs arra, hogy sérülten hozzuk le a hegyről).

Nem mindegy, hogy a saját kárunkat a biztosítónál akarjuk követelni, vagy a másnak okozott kárt. Hiszen a legtöbb biztosítás fedezi az általunk okozott károkat, azaz felszereléseinket, kezeléseinket, utazási költségeinket stb. De nincs benne felelősségbiztosítás, vagy csak kis limittel. Tehát ha kárt okozunk másoknak, akkor csak akkor fizet a biztosító, ha felelősségbiztosítást is tartalmaz, ennek hiányában csak a mi kárunkat téríti meg és csak a szerződésben foglalt körben. Tehát ha a sporteszközöket kizárjuk, hiába költöttünk el sok pénzt, és elromlott a szemüvegünk, az nem fog kifizetődni, legfeljebb csak az orvosi ellátás költségei.

Ha nekünk kár keletkezett, és a biztosító azért nem fizet, mert a biztosításunk nem terjed ki rá, akkor igényünket közvetlenül a károkozóval szemben érvényesíthetjük. Ahogy nálunk is. Főleg, ha a biztosító csak bizonyos összegig fizet.

Előfordulhat, hogy minden anyagi kárt megtérít a biztosító, de kártérítés nincs, ezért a károsult kártérítési igényt érvényesíthet velünk szemben (pl. fájdalmas, hosszan tartó sérülés esetén ennek elég nagy az esélye).

  1. Mikor lép fel a DAS?

A DAS kártérítési törvénye védi az ügyfelet, ha a neki okozott kárt nem térítik meg, az ügyfél igényét érvényesíteni kell. De nem terjed ki az ügyféllel szembeni jogos követelésekre, így ha az ügyfél valóban felróhatóan járt el és vele szemben megalapozott követelés áll fenn, a jogvédelem (még etikai okokból sem) nem nyújt fedezetet a jogos követelés kijátszására, vagy annak teljesítését évekig halogatni elhúz.

Szerződéses jogvédelem keretében felléphetünk a biztosítóval vagy az utazásszervezővel szemben, ha az ügyfél jogos igényét elutasítják, vagy csak részben fedezik.

Ha gondatlanságból elkövetett bűncselekmény elkövetése miatt indul büntetőeljárás az ügyféllel szemben, erre a büntetőjogi védelem nyújt fedezetet, ebben az esetben a jogi képviselet és az eljárás költségei is a jogvédelem részét képezik.